Telefon +48 601 051 593
Adres e-mail biuro@greatsolar.eu

Jaka jest i z czego wynika sprawność energetyczna instalacji PV?

Jak widać na dołączonym grafie przepływu energii w systemie PV energia słoneczna docierająca od słońca jest relatywnie duża, i może co ważniejsze darmowa dla wszystkich.

Sprawność energetyczna instalacji PV

Najmniejszą sprawność energetyczną mają panele fotowoltaiczne i pomimo ich ciągłego udoskonalania, ich sprawność nie przekracza 20%. Największą sprawność energetyczną, a zarazem najmniejsze straty w systemie mają falowniki.

Tutaj sprawność energetyczna waha się od 95% do 99%.

Przy obliczaniu sprawności systemu nie można zapomnieć o stratach na przewodach i punktach połączeniowych. Im wyższa jakość tych elementów, tym mniejsze straty
i wpływ czasu na pogarszanie się parametrów.

Całkowita sprawność energetyczna systemu jest iloczynem sprawności poszczególnych jego elementów i dla instalacji indywidualnych waha się w granicach 16% do 18%.

Instalacje fotowoltaiczne już za 13 950 zł z 90% dofinansowaniem!