Telefon +48 601 051 593
Adres e-mail biuro@greatsolar.eu

Montaż paneli fotowoltaicznych – co warto wiedzieć

Żeby panele fotowoltaiczne działały poprawnie i były opłacalne muszą być dobrze zamontowane. Równie ważne jest położenie samych paneli, przyłącza i inne niezbędne części. Dlaczego poprawny montaż paneli fotowoltaicznych jest tak ważny dla naszego gospodarstwa domowego?

Od czego zacząć?

Najważniejszy jest wybór miejsca, w którym panele mają być zainstalowane. Aby uzyskać 1 kW mocy potrzebne są panele o powierzchni 7 m2. Nie jest to wcale mała powierzchnia, dlatego niewiele osób montuje fotowoltaikę na działce obok domu. Poza tym, montaż na terenie posesji może wiązać się z zacienieniem paneli, przez co nie będą one pracować poprawnie. Dlatego montaż paneli fotowoltaicznych najczęściej odbywa się na dachu budynku.

Dlaczego akurat na dachu?

Powodów jest oczywiście kilka. Po pierwsze, na dachu panele nie przeszkadzają w normalnym korzystaniu z ogródka i dzięki temu zajmują mniej miejsca. Ale montaż paneli fotowoltaicznych na dachu ma jedną najważniejszą zaletę. W tym miejscu jest mniejsza szansa na zacienienie paneli, co powoduje, że produkują one tyle prądu, ile powinny. Jednak trzeba pamiętać, że najlepiej jest skierować panele na południe i ustawić ich pochylenie pod kątem 30-40˚ do poziomu. Można też wybrać kierunki południowo-wschodni i południowo-zachodni i ustawić panele pod kątem 25-55˚. Takie ustawienie daje zadowalające wyniki i pozwala uzyskać od 80 do 95% energii. Zimą można ustawić panele bardziej pionowo, ze względu na ograniczoną ilość światła.

Zabezpieczenie paneli fotowoltaicznych

Każda instalacja fotowoltaiczna powinna być dobrze zabezpieczona, ze względu na jej rozmiary i umiejscowienie. Panele są narażone na niekorzystne działania atmosferyczne, szczególnie podczas burzy. Dlatego montaż paneli fotowoltaicznych, a także sprawdzenie zabezpieczeń powinna przeprowadzić osoba z uprawnieniami elektrycznymi projektowymi.

Należy pamiętać, że od 19 września 2020 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o Prawie budowlanym, która wprowadziła pewne obowiązki prawne dla osób planujących montaż paneli fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kWh. Każdy projekt musi być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Każda taka instalacja musi być zgłoszona do miejskiej lub powiatowej komendy Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei, jeśli planujesz budowę instalacji o mocy powyżej 50 kWh musisz zdobyć pozwolenie na budowę. Poza tym należy zadbać o jeszcze kilka rzeczy.

Zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe

W dużym skrócie chodzi o zainstalowanie bezpiecznika. Jego zadaniem jest ochrona elementów instalacji przed zbyt dużym napięciem prądu. Dokładne informacje na temat bezpieczników znajdują się w polskiej normie PN-HD 60364-7-712. Bez bezpiecznika montaż paneli fotowoltaicznych będzie niekompletny. Producenci paneli dbają o zachowanie norm bezpieczeństwa i wszystkie wymogi najczęściej są spełniane. Szczegółowe dane dotyczące zabezpieczeń przeciwprzeciążeniowych znajdziesz na stronach internetowych producentów lub na ich infoliniach.

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (SPD)

Każda instalacja powinna być chroniona przed każdym typem wyładowań elektrycznych. Montaż paneli fotowoltaicznych nie może odbyć się bez ograniczników i instalacji odgromowej. Informacje o instalacji odgromowej można znaleźć w normie PN-EN 62305-2:2012. Równie ważne są ograniczniki przepięć. Ich podstawowym najważniejszym zadaniem jest gaszenie napięcia udarowego, w każdej chwili, kiedy występują wyładowania atmosferyczne, w taki sposób by większość energii była kierowana bezpośrednio do ziemi.

Montaż rozłączników w instalacji

Prąd stały produkowany przez panele i jego wysoka wartość wymaga by stosowano rozłączniki. Montaż tych elementów reguluje Norma PN-HD 60364-7-712, pod warunkiem, że nie są integralną częścią instalacji. Rozłącznik daje możliwość odłączenia inwertera z sieci np. w przypadku pożaru lub podczas potrzeby oddania go do serwisu. Dopiero po zainstalowaniu tych elementów, można powiedzieć, że montaż paneli fotowoltaicznych jest kompletny i bezpieczny. Jeśli chcesz żeby Twoje panele były zamontowane poprawnie zgłoś się do nas! Zadbany o wszystko co najważniejsze!

Instalacje fotowoltaiczne już za 13 950 zł z 90% dofinansowaniem!